Tájékoztatás 2016. december havi étkezési térítési díj befizetéséről

Tájékoztatás étkezési térítési díj befizetésének időpontjáról! Tisztelt Szülők! A 2016. december havi étkezési térítési díjainak befizetése: a Polgármesteri Hivatal épületének pénztárában (5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.). Befizetési időpont: 2017. január 12-én csütörtökön de: 8.00-tól 12.00-ig, du: 13.00-tól 16.30-ig Pótbefizetési időpont: 2017. január 18-án szerdán de: 8.00-tól 12.00-ig, du: 13.00-tól 15.00-ig. Kérem a befizetési időpont pontos betartását! Rákóczifalvai Közös Önkormányzati […]

Read more

Tájékoztatás 2016. november havi étkezési térítési díj befizetésének időpontjáról

Tájékoztatás étkezési térítési díj befizetésének időpontjáról! Tisztelt Szülők! A 2016. november havi étkezés térítési díjainak befizetése: a Polgármesteri Hivatal épületének pénztárában (5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.). Befizetési időpont: 2016. december 15-én csütörtökön de: 8.00-tól 12.00-ig, du: 13.00-tól 16.30-ig Pótbefizetési időpont: 2016. december 19-én hétfőn de: 8.00-tól 12.00-ig, du: 13.00-tól 15.00-ig. Kérem a befizetési időpont pontos betartását! Rákóczifalvai Közös Önkormányzati […]

Read more

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszavárkony Község Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához. Az „A” típusú pályázatra azok a Tiszavárkony területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik  felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben […]

Read more
1 2 3 5