Településfejlesztési bizottság

Településfejlesztési bizottság

Elnöke:
Fehér Géza

Tagjai:
Katona Lászlóné
Mészáros Ágota

Feladatai:

1.Véleményezi az önkormányzatot érintő vállalkozásfejlesztési elképzeléseket.
2.Előkészíti az önkormányzat gazdasági társaságban való részvételére irányuló előterjesztéseket.
3.Javaslatot tesz az önkormányzati vagyon kezelésére, működtetésére.
4.Javaslatot dolgoz ki az önkormányzat bérlet útján hasznosítható vagyontárgy bérleti díjára.
5.Véleményezi az önkormányzati tulajdon elidegenítését, cseréjét, megterhelését, vállalkozásba való bevitelét, illetve más célú hasznosítását.
6.Önkormányzati tulajdon bérbeadása esetén vagyongazdálkodási szempontból véleményezi a szerződéstervezetet.
7.Véleményezi önkormányzati társulás létrehozására, illetve az ahhoz történő csatlakozásra vonatkozó javaslatokat.
8.Javaslatot tesz hitelek felvételére, illetve véleményezi az erre irányuló javaslatokat.
9.Ellenőrzi az önkormányzati lakáshasznosítást.
10.Ellenőrzi a helyiséggazdálkodást, javaslatot tesz az ezzel foglalkozó, a helyiségbéreket is tartalmazó rendelet módosítására és véleményezi a módosítás-tervezetet.
11.Javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonú külterületi földek tárgyévi szerződésekben alkalmazandó bérleti díjaira.
12.Javaslatot tesz az önkormányzati beruházások rendjének meghatározására.
13.Javaslatot tesz és közreműködik a településfejlesztési koncepciók és településrendezési tervek kidolgoztatásában, véleményezi az erre irányuló javaslatokat.
14.Véleményezi a beruházásokra, a területi tervek jóváhagyására a közterület-használat szabályaira vonatkozó előterjesztéseket.
15.Ellenőrzi a településfejlesztést érintő képviselő-testületi döntések, illetve a városfejlesztési és beruházási tevékenység végrehajtását, az éves költségvetésben rögzített fejlesztések megvalósulását.
16.Javaslatot tesz a Tiszavárkony-Szőlőt érintő fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatban.