Tájékoztatás 2017. április havi étkezési térítési díj befizetésének időpontjáról

Tájékoztatás étkezési térítési díj befizetésének időpontjáról!
Tisztelt Szülők!
A 2017. április havi étkezés térítési díjainak befizetése:
a Polgármesteri Hivatal épületének pénztárában
(5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.).
Befizetési időpont: 2017. május 15-én hétfőn
de: 8.00-tól 12.00-ig, du: 13.00-tól 15.30-ig
Pótbefizetési időpont: 2017. május 18-án csütörtökön
de: 8.00-tól 12.00-ig, du: 13.00-tól 16.30-ig.
Kérem a befizetési időpont pontos betartását!
Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltsége