Tájékoztatás szeptember havi étkezési térítési díj befizetésének időpontjáról

Tájékoztatás étkezési térítési díj befizetésének időpontjáról!

Tisztelt Szülők!

A 2016. szeptember havi étkezés térítési díjainak befizetése:
a Polgármesteri Hivatal épületének pénztárában
(5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.).
Befizetési időpont: 2016. október 13-án csütörtökön
de: 8.00-tól 12.00-ig, du: 13.30-tól 16.30-ig
Pótbefizetési időpont: 2016. október 17-én hétfőn
de: 8.00-tól 12.00-ig, du: 13.30-tól 15.30-ig.

Kérem a befizetési időpont pontos betartását!

Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltsége