TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00006

Tiszavárkony Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül a TOP-1.4.1-19 jelű, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00006 azonosító számú „Mini bölcsőde létesítése Tiszavárkonyban” című pályázata 2019. október 07-én kelt támogatói döntés szerint 43.512.488 Ft támogatásban részesült.

A fejlesztéssel érintett ingatlan jelenleg beépített, itt helyezkedik el a Tiszavárkony Község Önkormányzata által fenntartott 3 csoportszobával rendelkező óvoda épülete, melyet a települési igények figyelembevételével, egy mini bölcsődével kívánnak bővíteni. A tervezett, hozzáépítésre kerülő épület alapterülete 75,39 m2, illetve tartozik hozzá egy 10,39 m2 méretű terasz. Az új intézmény egy 8 fő befogadására alkalmas csoportszobával rendelkezik, melyhez kialakításra kerülnek a kapcsolódó helyiségek, úgymint mosdó, öltöző, WC, mozgássérült WC, hulladék tároló, melegítőkonyha, fehér mosogató, közlekedő és az előtér, amely babakocsi tárolóként funkcionál. Az épület fűtési rendszere a tervezettek szerint az óvoda meglévő kazánjára fog csatlakozni költségtakarékossági szempontok miatt, a projektből csak az új épület gépészeti beszerzéseinek beszerzése történik meg. (pl: csővezetékek, radiátorok). A projektben megújuló energiaforrások alkalmazása nem történik. Energiatakarékos megoldásként LED panelek kerülnek beépítése, melyek esetében a fényt a lámpaházba integrált led-ek biztosítják. A projekt keretein belül az épület kivitelezésén kívül megvalósul a bölcsőde eszközökkel történő ellátása is. Beszerzésre kerülnek a csoportszoba, valamint a teljes épület berendezéséhez szükséges eszközök.

A projektben tervezett, kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységeinek körébe tartozik az akadálymentesítés, amely magába foglal egy akadálymentes parkoló, egy akadálymentes bejárat, valamint egy akadálymentes mosdó kialakítását. A beruházás megfelel a projektarányos akadálymentesítés előírásainak, valamint tervezés és megvalósítás során betartásra kerülnek az OTÉK akadálymentesítés szempontjából releváns előírásai. A tervezési és megvalósítási folyamatba egy rehabilitációs környezettervező szakmérnök kerül bevonásra.

A projekt megvalósítási időtartama előreláthatólag 13 hónap.
A projekt összköltsége: 43.512.488 Ft
A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési irányzatból kerül finanszírozásra.