Előterjesztések és jegyzőkönyvek

http://tiszavarkony.hu/eloterjesztesek-2021/

http://tiszavarkony.hu/jegyzokonyvek-2021/