TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00027

Tiszavárkony Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül a TOP-4.1.1-15 jelű, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívásra benyújtott TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00027 azonosító számú „Tiszavárkony orvosi rendelőjének fejlesztése” című pályázata 2017. június 30-án kelt támogatói döntés szerint 30.001.188 Ft támogatásban részesült.

A projekt fő céljai közé tartozik a Tiszavárkonyi orvosi rendelő felújítása, a tiszavárkonyi egészségügyi alapellátás minőségének javítása, a lakosság egészségben eltöltött életéveinek növekedése, a helyi lakosok, civilek, közszférában dolgozók elégedettségének növelése, munkájukhoz szükséges megfelelő infrastruktúra biztosítása. Ezen kívül a fejlesztések megvalósításával élhetőbb település kialakítása, meglévő egészségügyi szolgáltatások színvonalának növelése, a környezet védelme (energiatakarékos izzók). A költséghatékonyabb működtetés, valamint a fenntarthatóság hosszú távú biztosítása.

A projekt helyszíne Tiszavárkony belterületén, az Endre Király út 20. szám alatt, településközponti vegyes övezetben található. A telken álló épületben jelenleg a háziorvosi/házi gyermekorvosi rendelő, a fogorvosi rendelő, a védőnői rendelők valamint egy szolgálati lakás van kialakítva, összesen nettó 426,66 m2-en. A jelenlegi háziorvosi- és fogorvosi, illetve védőnői rendelők, illetve az egész épület energetikai állapota nem megfelelő, amit utólagos hőszigeteléssel és a nyílászárók cseréjével javítani lehet. A tetőcserepek több helyen elmozdultak, hiányosak, emiatt a tetőhéjazat cseréje indokolt.

Jelen projektből megvalósul az épület teljes hőszigetelése, a külső hőszigetelés, a födém hőszigetelése, tetőhéjazat, villámvédelem, valamint a nyílászárók cseréje. A projekten kívül saját forrásból valósul meg az épület villamoshálózatának felújítása. Elmondható, hogy a fejlesztésnek köszönhetően a településen nem bővül a szolgáltatások száma, és ugyan a projekt új munkahelyteremtéssel sem jár, de még hosszú időre biztosítja a már meglévő munkahelyek megőrzését.

 

A projekt megvalósítási időtartama előreláthatólag 15 hónap.

A projekt összköltsége: 30.001.188 Ft

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

 

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési irányzatból kerül finanszírozásra.

 

Tiszavárkony Község Önkormányzata a TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00027 azonosító számú „Tiszavárkony orvosi rendelőjének fejlesztése” című pályázat kivitelezési munkálatai kapcsán sikeres beszerzési eljárást bonyolított le. A nyertes kivitelező a Lángi Kft., akivel a vállalkozási szerződés aláírása 2018. január 09-én megtörtént, a kivitelezés ezt követően elkezdődött.


Újabb mérföldkövéhez érkezett a TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00027 azonosító számú „Tiszavárkony orvosi rendelőjének fejlesztése” című pályázat. A kivitelezési munkálatok készültségi foka 2018. március 29-én elérte az 50%-ot. Megtörtént az épület szigetelése dryvit rendszerrel, valamint az épület nyílászáróinak teljes cseréje. A bádogos munkák jelenleg folyamatban vannak. A következőkben megtörténik az épület tetőszigetelése és héjazatának cseréje, illetve a belső villamoshálózat felújítása. A héjalás csere és tetőszigetelés időszaka alatt az épület teljes egészében használható, a benne lévő szolgáltatások működése zavartalanul megvalósul. A belső felújítás időszaka alatt felmerülhetnek esetlegesen rendelési idő módosítások, azonban ezekről előzetesen Tiszavárkony Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot.


„Tiszavárkony orvosi rendelőjének fejlesztése” című TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00027 azonosító számú pályázat kivitelezési munkálatainak készültségi foka elérte a 75%-ot. Az épület szigetelés utáni színezése befejeződött, a bádogos munkák folyamatban vannak. A belső felújítás kapcsán a festés és villanyszerelési munkálatok zajlanak. A későbbiekben megtörténik az épület tetőszigetelése és héjazatának cseréje. A héjalás csere és tetőszigetelés időszaka alatt az épület teljes egészében használható, a benne lévő szolgáltatások működése zavartalanul megvalósul. A belső felújítás időszaka alatt felmerülhetnek esetlegesen rendelési idő módosítások, azonban ezekről előzetesen Tiszavárkony Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot.

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TISZAVÁRKONY ORVOSI RENDELŐJÉNEK FEJLESZTÉSE
Befejeződtek a kivitelezési munkálatai Tiszavárkony Község Önkormányzata a Terület és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül a TOP-4.1.1-15 jelű, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívásra benyújtott TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00027 azonosító számú „Tiszavárkony orvosi rendelőjének fejlesztése” című pályázatának.
A projekt fő céljai közé tartozott a tiszavárkonyi orvosi rendelő felújítása, a tiszavárkonyi egészségügyi alapellátás minőségének javítása, a lakosság egészségben eltöltött életéveinek növekedése, a helyi lakosok, civilek, közszférában dolgozók elégedettségének növelése, munkájukhoz szükséges megfelelő infrastruktúra biztosítása. Ezen kívül a fejlesztések megvalósításával élhetőbb település kialakítása, meglévő egészségügyi szolgáltatások színvonalának növelése, a környezet védelme. Mindezeken kívül a
költséghatékonyabb működtetés, valamint a fenntarthatóság hosszú távú biztosítása.
Az épületben jelenleg a háziorvosi/házi gyermekorvosi rendelő, a fogorvosi rendelő, a védőnői rendelők valamint egy szolgálati lakás van kialakítva. A felújítás előtt a háziorvosi- és fogorvosi, illetve védőnői rendelők, illetve az egész épület energetikai állapota nem érte el a megfelelő szintet, amit utólagos hőszigeteléssel és a nyílászárók cseréjével lehetett javítani. A tetőcserepek több helyen elmozdultak, hiányoztak, emiatt a tetőhéjazat cseréje indokolt volt.
A projekt keretein belül megvalósult az épület teljes hőszigetelése, a külső hőszigetelés, a födém hőszigetelése, tetőhéjazat, villámvédelem, valamint a nyílászárók cseréje, belső festési és villanyszerelési
munkálatok. Elmondható, hogy a fejlesztésnek köszönhetően a településen nem bővül a szolgáltatások száma, és ugyan a projekt új munkahelyteremtéssel sem jár, de még hosszú időre biztosítja a már meglévő munkahelyek megőrzését, illetve az egészségügyi alapellátásnak helyet adó helyiségek felújítása vonatkozásában javult a tiszavárkonyi lakosok, dolgozók egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos komfortérzete, elégedettsége.