Tájékoztatás 2016. november havi étkezési térítési díj befizetésének időpontjáról

Tájékoztatás étkezési térítési díj befizetésének időpontjáról!
Tisztelt Szülők!

A 2016. november havi étkezés térítési díjainak befizetése:
a Polgármesteri Hivatal épületének pénztárában
(5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.).

Befizetési időpont: 2016. december 15-én csütörtökön
de: 8.00-tól 12.00-ig, du: 13.00-tól 16.30-ig

Pótbefizetési időpont: 2016. december 19-én hétfőn
de: 8.00-tól 12.00-ig, du: 13.00-tól 15.00-ig.

Kérem a befizetési időpont pontos betartását!

Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltsége