Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére 2017.07.17.

Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal
Tiszavárkonyi kirendeltség
pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5092 Tiszavárkony, Endre király út. 37.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 19. pont szerinti pénzügyi és számviteli feladatkörre vonatkozó előírások.
Ellátandó feladatok:
Önkormányzati pénzügyi igazgatási feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az államháztartás rendje szerinti költségvetési számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvelési feladatok végrehajtása, gazdasági események kontírozása, analitikus nyilvántartások vezetése, leltározási feladatok elvégzése, kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetése, a Magyar Államkincstár részére adatszolgáltatások elkészítése. Költségvetési rendelet, képviselő-testületi ülések pénzügyi döntéseinek végrehajtása, egyéb pénzügyi, nyilvántartási feladatok, Költségvetési előirányzatok nyilvántartása. Banki feladatok és a hozzá kapcsolódó gazdasági adminisztratív feladatok ellátása. Az önkormányzat mérlegének elkészítése, mérleg sorainak alátámasztása. Pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása. Statisztikai jelentések, havi jelentések és éves beszámolók előkészítése, feldolgozása a KGR-rendszerben. Áfa bevallások elkészítése és feladása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. Befektetett eszközökhöz kapcsolódó elszámolások könyvelése, a pénzügyi csoportvezető munkájának támogatása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, Középiskolai végzettség esetén: gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés;
• Felsőfokú iskolai végzettség esetén: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés ,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, Felsőfokú végzettség a 29/2012. (II. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pontja alapján,
• Közigazgatásban szerzett gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Közigazgatási alap-, és szakvizsga megléte,
• Pénzügyi igazgatásban szerzett gyakorlat,
• Tiszavárkony község ismerete.
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű felelősségteljes, önálló munkavégzés,
• Szakmai elkötelezettség,
• Kiváló szintű együttműködő képesség,
• Etikus, megbízható magatartás,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik,
• A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti önéletrajz,
• A közszolgálati tisztviselő jogviszony várható létesítésekor érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §-a vonatkozásában kell megigényelni azzal a megjegyzéssel, hogy „ munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök
munkakapcsolatba”,
• Végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Domány Katalin kirendeltség-vezető nyújt, a +36-20/412-8956 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
1693/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kiírásnak megfelelő pályázatok alapján a pályázókat a pályázat kiírója által felállított bizottság hallgatja meg és a nyertes pályázó kinevezéséről a pályázat kiírója Tiszavárkony Község Polgármestere egyetértésével dönt, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kiírásnak (tartalmi és formai szempontból) nem megfelelő pályázatok további értékelésre nem kerülnek, azt a pályázó részére visszaküldjük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.tiszavarkony.hu – 2017. július 17.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés hat hónapos próbaidő kikötésével történik. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rakoczifalva.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Tájékoztatás 2017. május havi étkezési térítési díj befizetésének időpontjáról

Tájékoztatás étkezési térítési díj befizetésének időpontjáról!
Tisztelt Szülők!
A 2017. május havi étkezés térítési díjainak befizetése:
a Tiszavárkony Község Önkormányzata épületének pénztárában
(5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.).
Befizetési időpont: 2017. június 12-én hétfőn
de: 8.00-tól 12.00-ig, du: 13.00-tól 15.30-ig
Pótbefizetési időpont: 2017. június 15-én csütörtökön
de: 8.00-tól 12.00-ig, du: 13.00-tól 16.30-ig.
Kérem a befizetési időpont pontos betartását!
Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltsége

Tájékoztatás 2017. április havi étkezési térítési díj befizetésének időpontjáról

Tájékoztatás étkezési térítési díj befizetésének időpontjáról!
Tisztelt Szülők!
A 2017. április havi étkezés térítési díjainak befizetése:
a Polgármesteri Hivatal épületének pénztárában
(5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.).
Befizetési időpont: 2017. május 15-én hétfőn
de: 8.00-tól 12.00-ig, du: 13.00-tól 15.30-ig
Pótbefizetési időpont: 2017. május 18-án csütörtökön
de: 8.00-tól 12.00-ig, du: 13.00-tól 16.30-ig.
Kérem a befizetési időpont pontos betartását!
Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltsége

1 30 31 32 33 34 38