Tájékoztatás 2016. december havi étkezési térítési díj befizetéséről

Tájékoztatás étkezési térítési díj befizetésének időpontjáról!
Tisztelt Szülők!
A 2016. december havi étkezési térítési díjainak befizetése:
a Polgármesteri Hivatal épületének pénztárában
(5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.).
Befizetési időpont: 2017. január 12-én csütörtökön
de: 8.00-tól 12.00-ig, du: 13.00-tól 16.30-ig
Pótbefizetési időpont: 2017. január 18-án szerdán
de: 8.00-tól 12.00-ig, du: 13.00-tól 15.00-ig.
Kérem a befizetési időpont pontos betartását!
Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltsége