Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi segédőr toborzás

Napjainkban az árvízvédekezésnél a legfontosabb az árvízi jelenségek minél korábbi szakszerű felismerése, azonosítása és a hatékony beavatkozások megtétele. Az árvízi jelenségek időben történő felfedezése az egész védekezési stratégia alapeleme.

Az árvízi védvonalon megelőző tevékenységként – az árvízvédekezés készültségi fokozata és a veszélyhelyzet mértéke szerint – a védvonal és műtárgyai károsodásának vagy tönkremenetelének megakadályozására, illetve a szükségessé váló védekezés kellő időben való elindítására figyelőszolgálatot tartunk.

A figyelőszolgálatnak állandó megfigyelés alatt kell tartania a védvonalat, s minden meghibásodásra utaló jelenséget észlelnie és jelentenie kell. A figyelőszolgálatot, a védvonal koronáját és lábvonalát „gyalogosan” szemlélő segédőrök és a műtárgyak környezetét figyelő vészőrök látják el. A megfelelően ellátott őrszolgálat lehetővé teszi a gyors és hatékony beavatkozások megtételét.

A segédőr az árvízvédekezés időszakában a gátőr mellé beosztott dolgozó, akinek az őrszolgálat és az éjjel-nappali folyamatos figyelőszolgálat ellátása, az árvízijelenségek észlelése a feladata. A gátőrjárás védvonalszakaszára beosztott segédőrök számát a készültség fokozataitól, illetve a veszélyeztetettség mértékétől függően állapítják meg.

I. fokú készültség esetén:

Az I. fokú készültség időtartama alatt 12 órás nappali őrszolgálatot kell tartani. A gátőrök mellé megfelelő számú segédőrt kell állítani a védvonal állapotának és a védekezés feltételeinek függvényében. A segédőrök számára nincs kötelező előírás, de az L fokú készültség esetén minden gátőr mellé legalább egy segédőr beosztása célszerű.

IL fokú készültség esetén:

A II. fokú készültség időtartama alatt 24 órás éjjel-nappali őrszolgálatot kell tartani. A gátőrök mellé megfelelő számú segédőrt kell állítani, a védvonal állapotának és a védekezés feltételeinek függvényében. A II. fokú készültség esetén minden gátőr mellé legalább három segédőr beosztása célszerű.

III. fokú készültség esetén:

A III. fokú készültség időtartama alatt 24 órás éjjel-nappali őrszolgálatot kell tartani. A gátőrök mellé megfelelő számú segédőrt kell állítani. A védvonal állapotának és a védekezés feltételeinek függvényében a III. fokú készültség esetén minden gátőr mellé legalább hat segédőr beosztása célszerű.

Rendkívüli készültség esetén:

A rendkívüli készültség időtartama alatt 24 órás éjjel-nappali őrszolgálatot kell tartani. A gátőrök mellé megfelelő számú segédőrt kell állítani a védvonal állapotának és a védekezés feltételeinek függvényében. A rendkívüli készültség esetén minden gátőr mellé legalább tizenkettő segédőr vagy 500 m-ként legalább 2 fő beosztása célszerű.

Árvízvédekezés során szerződéses keretek között a segédőrök részére kifizethető bérezés jelenleg (2022. év) nettó 2.500 Ft/fő/óra. A részletekről bővebb felvilágosítást Igazgatóságunk szakaszmérnökségeitől, illetve gátőreitől kaphatnak az érdeklődők.

Tájékoztató a figyelőszolgálatot ellátó segédőrök részére (PDF)

Lovas Attila
igazgató
Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Tel.: +36-56/501-900