Tájékoztatás étkezési térítési díj befizetésének időpontjáról

Tájékoztatás étkezési térítési díj befizetésének időpontjáról!
Tisztelt Szülők!
A 2016. április havi étkezés térítési díjainak befizetése:
a Polgármesteri Hivatal épületének pénztárában
(5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.).
Befizetési időpont: 2016. május 11-én szerdán
de: 8.00-tól 12.00-ig, du: 13.30-tól 15.00-ig
Pótbefizetési időpont: 2016. május 19-én csütörtökön
de: 8.00-tól 12.00-ig, du: 13.30-tól 16.30-ig

Kérem a befizetési időpont pontos betartását!

Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltsége