Pályázat titkársági ügyintéző munkakör betöltésére

Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
titkársági ügyintéző
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati jogviszony, tartós távollét idejére.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltsége, Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.
Ellátandó feladatok: titkársági ügyintézői, hatósági, képviselő-testületi, bizottsági ülésekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 27. titkársági feladatkör II. besorolási osztályra vonatkozó előírások.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskolai végzettség,
Szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
Jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti önéletrajz,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása,
Végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata,
Motivációs levél,
A pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Előnyt jelent:
Közigazgatásban szerzett gyakorlat,
Közigazgatási alapvizsga megléte,
Anyakönyvi szakvizsga megléte,
A település ismerete,
Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.
Elvárt kompetenciák:
Pontos, precíz munkavégzés,
Lojalitás,
Kiváló szintű együttműködő képesség.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 1378/2016. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A kiírásnak megfelelő pályázatok alapján a pályázókat a pályázat kiírója által felállított bizottság hallgatja meg és a nyertes pályázó kinevezéséről a pályázat kiírója Tiszavárkony Község Polgármestere egyetértésével dönt, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kiírásnak (tartalmi és formai szempontból) nem megfelelő pályázatok további értékelésre nem kerülnek, azt a pályázó részére visszaküldjük.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 17.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Domány Katalin kirendeltség-vezető nyújt a +36-20/412-8956-os telefonszámon.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.hu – 2016. június 01.
www.tiszavarkony.hu – 2016. június 01.
Új Néplap – 2016. június 01.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés hat hónapos próbaidő kikötésével történik. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.