Tájékoztatás 2016. május havi étkezési térítési díj befizetésének időpontjáról

Tájékoztatás étkezési térítési díj befizetésének időpontjáról!
Tisztelt Szülők!
A 2016. május havi étkezés térítési díjainak befizetése:
a Polgármesteri Hivatal épületének pénztárában
(5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.).

Befizetési időpont: 2016. június 14-én kedd
de: 8.00-tól 12.00-ig, du: 13.30-tól 15.00-ig

Pótbefizetési időpont: 2016. június 16-án csütörtökön
de: 8.00-tól 12.00-ig, du: 13.30-tól 16.30-ig

Kérem a befizetési időpont pontos betartását!

Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltsége