Az iparűzési adót és a gépjárműadót érintő, 2017. évi főbb változások

Az iparűzési adót és a gépjárműadót érintő, 2017. évi főbb változások

2017. évtől az állandó jellegű iparűzési tevékenységet végző adóalanyok a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségüket az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő program használatával is teljesíthetik. Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett adóbevallást – az adóbevallás-benyújtásra kötelezett azonosítását követően, tartalmi vizsgálat nélkül, a befogadó nyugta kiadása mellett – az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul, elektronikus úton megküldi.

A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok az adóévi iparűzési adókötelezettségüket úgy is teljesíthetik, hogy az adószámmal rendelkező adóalany a közös őstermelői tevékenységvégzésből származó teljes iparűzési adóalap alapulvételével állapítja meg, vallja be és fizeti meg az adót. Az adómegállapítás ezen módjának választásáról a közös őstermelői igazolványban feltüntetett valamennyi adóalanynak nyilatkoznia kell az adószámmal rendelkező adóalany bevallásában.

A családi gazdálkodók a családi gazdaság tekintetében az adóévi iparűzési adókötelezettségüket a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyokra irányadó szabályozás szerint is teljesíthetik.

2017. évtől a gépjárműadóban bővült az adómentességre jogosultak köre. A súlyos mozgáskorlátozottak mellett az egyéb fogyatékossággal élő adóalanyok is kérhetik a gépjárműadó megfizetése alóli mentességet, amennyiben szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással, igazolással vagy hatósági határozattal igazolják a fogyatékossági állapotukat. Ezen túlmenően a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító – vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó – adóalany is jogosulttá válik a mentességre.