Jegyzőkönyvek 2022

NameSizeHits
NameSizeHits
Jegyzokonyv 2022 12 086.3 MiB114
Jegyzokonyv 2022 09 21 (1.-15. napirendi pont)7.4 MiB151
Jegyzokonyv 2022 05 251.3 MiB154
Jegyzokonyv 2022 05 195.9 MiB157
Jegyzokonyv 2022 08 251.6 MiB160
Jegyzokonyv 2022 10 031.4 MiB162
Jegyzokonyv 2022 09 21 (16.-21. napirendi pont)5.9 MiB162
Jegyzokonyv 2022 04 14881.1 KiB164
Jegyzokonyv 2022 07 145.8 MiB184
jegyzokonyv 2022 11 175.1 MiB193
Jegyzokonyv 2022 02 105.4 MiB210
Jegyzokonyv 2022 03 037.2 MiB260