Jegyzőkönyvek 2022

NameSizeHits
NameSizeHits
Jegyzokonyv 2022 09 21 (1.-15. napirendi pont)7.4 MiB130
Jegyzokonyv 2022 03 037.2 MiB229
Jegyzokonyv 2022 12 086.3 MiB97
Jegyzokonyv 2022 09 21 (16.-21. napirendi pont)5.9 MiB139
Jegyzokonyv 2022 05 195.9 MiB141
Jegyzokonyv 2022 07 145.8 MiB159
Jegyzokonyv 2022 02 105.4 MiB188
jegyzokonyv 2022 11 175.1 MiB169
Jegyzokonyv 2022 08 251.6 MiB133
Jegyzokonyv 2022 10 031.4 MiB145
Jegyzokonyv 2022 05 251.3 MiB136
Jegyzokonyv 2022 04 14881.1 KiB143