Ingyenes lakossági elektronikai hulladék gyűjtés

Ingyenes
Lakossági Elektronikai Hulladék Gyűjtés
Tiszavárkony Község Önkormányzata és az
Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.
Szervezésével

A használaton kívüli elektromos és elektronikai eszközök, berendezések, valamit lemerült akkumulátorok gyűjtése.

2016. május 11. (szerda) 12:00 órától-16:00 óráig
2016. május 12. (csütörtök) 12:00 órától-16:00 óráig
Helyszín: Tiszavárkony, Somogyi Béla út 12.
(Közösségi Színtér)

Aki nem tudja személyesen elhozni, de szerdán 12 óráig kiteszi az ingatlana elé, az önkormányzat elszállítja a gyűjtőhelyre.

2016. május 13. (péntek) 8:00 órától-12:00 óráig
Helyszín: Tiszavárkony-Szőlő, Iskola dűlő
(Konténer mellé)

Aki nem tudja személyesen elhozni, de pénteken 10 óráig kiteszi az ingatlana elé, az önkormányzat elszállítja a gyűjtőhelyre.
A begyűjtés napján a begyűjtő pontra mindenki elhozhatja működésképtelen, használaton kívüli, árammal, elemmel, vagy akkumulátorral működő eszközeit, egész berendezéseit, lemerült akkumulátorait!

Összetört képcsöves berendezést nem vesznek át!

A háztartásokban sok elektronikai hulladék képződik, amelyeket nem szabad a szemétgyűjtőbe dobni, ugyanakkor elszállításuk gondot okoz. Akadályozzuk meg, hogy valamelyik árokparton, erdőszélén kössenek ki ezek a berendezések, avatatlan kezek által szétszedve, súlyosan szennyezve a talajt, a bennük lévő nehézfémektől és egyéb veszélyes kemikáliáktól.

Tiszavárkony Község Önkormányzata Tel: 56/436-036 E-mail: titkarsag@tiszavarkony.hu
Elektronikai Hulladékhasznosító Kft Tel.: 0659/889-109  0630/225-4586  E-mail:titkarsag@e-hull.hu   urban.geza@e-hull.hu

Tájékoztatás étkezési térítési díj befizetésének időpontjáról

Tájékoztatás étkezési térítési díj befizetésének időpontjáról!
Tisztelt Szülők!
A 2016. április havi étkezés térítési díjainak befizetése:
a Polgármesteri Hivatal épületének pénztárában
(5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.).
Befizetési időpont: 2016. május 11-én szerdán
de: 8.00-tól 12.00-ig, du: 13.30-tól 15.00-ig
Pótbefizetési időpont: 2016. május 19-én csütörtökön
de: 8.00-tól 12.00-ig, du: 13.30-tól 16.30-ig

Kérem a befizetési időpont pontos betartását!

Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltsége

Páyázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
a Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltségére
pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az államháztartás rendje szerinti költségvetési számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvelési feladatok végrehajtása, gazdasági események kontírozása, analitikus nyilvántartások vezetése, leltározási feladatok elvégzése, kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetése, a Magyar Államkincstár részére adatszolgáltatások elkészítése. Költségvetési rendelet, képviselő-testületi ülések pénzügyi döntéseinek végrehajtása, egyéb pénzügyi, nyilvántartási feladatok, Költségvetési előirányzatok nyilvántartása. Banki feladatok és a hozzá kapcsolódó gazdasági adminisztratív feladatok ellátása. Az önkormányzat mérlegének elkészítése, mérleg sorainak alátámasztása. Pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása. Statisztikai jelentések, havi jelentések és éves beszámolók előkészítése, feldolgozása a KGR-rendszerben. Áfa bevallások elkészítése és feladása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. Befektetett eszközökhöz kapcsolódó elszámolások könyvelése, a pénzügyi csoportvezető munkájának támogatása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Legalább középiskolai végzettség,
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 19. pontjában meghatározott képesítési feltétel megléte.
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat,
Regisztrált mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakon,
Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga,
Polisz – Önkormányzati Komplex Gazdálkodási rendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák:
Pontos, precíz munkavégzés,
Lojalitás,
Kiváló együttműködő képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
Végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása,
Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 23.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.).
Személyesen: Török István jegyzőhöz (5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1158/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A kiírásnak megfelelő pályázatok alapján a pályázókat a pályázat kiírója által felállított bizottság hallgatja meg és a nyertes pályázó kinevezéséről a pályázat kiírója Tiszavárkony Község Polgármestere egyetértésével dönt, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kiírásnak (tartalmi és formai szempontból) nem megfelelő pályázatok további értékelésre nem kerülnek, azt a pályázó részére visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Blahó Renáta humánpolitikai ügyintéző nyújt a +36-56/889-720-as telefonszámon, szakmai információkat Szabóné Jagadics Andrea pénzügyi csoportvezető nyújt a +36-56/889-727-es telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.hu – 2016. május 06.
www.tiszavarkony.hu -2016. május 06.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés hat hónapos próbaidő kikötésével történik. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

1 36 37 38