Pályázat titkársági-hatósági ügyintéző munkakör betöltésére

Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal
a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltségén
titkársági-hatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Jász­-Nagykun­-Szolnok megye, 5092 Tiszavárkony, Endre király út. 37.

Ellátandó feladatok:
Képviselő­-testületi ülések előkészítése és jegyzőkönyvezése, lakossági panaszbejelentések kezelése, műszaki jellegű feladatok koordinálása, hagyatéki leltár felvétele.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
1.melléklet 27. titkársági feladatkör II. besorolási osztályra vonatkozó előírások.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•Magyar állampolgárság,
•Cselekvőképesség,
•Büntetlen előélet,
•Középiskola/gimnázium,
•Szakmai-Legalább 1­3 év szakmai tapasztalat,
•Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•Felhasználói szintű számítógépes ismeret,
•Közigazgatásban szerzett gyakorlat,
•Közigazgatási alapvizsga megléte,
•Anyakönyvi szakvizsga megléte,
•A település ismerete.

Előnyt jelentő kompetenciák:
•Kiváló szintű pontos, precíz munkavégzés,
•Kiváló szintű lojalitás,
•Kiváló szintű együttműködő képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti önéletrajz,
•A közszolgálati tisztviselő jogviszony várható létesítésekor érvényes, 90 napnál nem    régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §­a vonatkozásában kell megigényelni    azzal a megjegyzéssel, hogy „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba”,
•Végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata,
•Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-­tételi kötelezettség vállalásáról,
•Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:2016. november 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Domány Katalin kirendeltség­-vezető nyújt, a +36­20/412­-8956-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•Postai úton, a pályázatnak a Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
2681/2016. , valamint a munkakör megnevezését: titkársági – hatósági ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kiírásnak megfelelő pályázatok alapján a pályázókat a pályázat kiírója által felállított bizottság hallgatja meg és a nyertes pályázó kinevezéséről a pályázat kiírója Tiszavárkony Község Polgármestere egyetértésével dönt, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kiírásnak (tartalmi és formai szempontból) nem megfelelő pályázatok további értékelésre nem kerülnek, azt a pályázó részére visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•www.tiszavarkony.hu – ­ 2016. november 8.
•Új Néplap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés hat  hónapos  próbaidő  kikötésével  történik.  A munkáltató fenntartja  a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rakoczifalva.hu honlapon szerezhet.