Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tiszavárkony Község Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához.

Az „A” típusú pályázatra azok a Tiszavárkony területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik  felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok a Tiszavárkony területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik
a)  a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás;
illetve
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizettek;
és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

További feltétel, hogy a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők az 1993. évi III. törvény 4. §. (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal ne rendelkezzenek.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében ( EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokban léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltségénél (5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.) egy példányban – a kötelező mellékletekkel együtt – kell benyújtani. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

Palyazati Kiiras A Tipus 2
Palyazati Kiiras A Tipus 2
palyazati_kiiras_a_tipus_2.pdf
299.4 KiB
284 Downloads
Részletek
Palyazati Kiiras B Tipus 2
Palyazati Kiiras B Tipus 2
palyazati_kiiras_b_tipus_2.pdf
305.7 KiB
292 Downloads
Részletek