2017_testuleti_jegyzokonyv

NameSizeHits
NameSizeHits
Jegyzőkönyv 2017.08.10.5.2 MiB334
Jegyzőkönyv 2017 02 201.3 MiB342
Jegyzőkönyv 2017.09.21.1.1 MiB343
Jegyzőkönyv 2017.08.24 Közmeghallgatás657.3 KiB344
Jegyzőkönyv 2017.10.26.694.9 KiB352
Jegyzőkönyv 2017.06.15.161.7 KiB359
Jegyzőkönyv 2017.02.23.1.0 MiB367
Jegyzőkönyv 2017.03.07.412.2 KiB367
Jegyzőkönyv 2017.06.01.210.2 KiB367
Jegyzőkönyv 2017.08.25 Közmeghallgatás774.0 KiB369
Jegyzőkönyv 2017 04 27.3.4 MiB376
Jegyzőkönyv 2017.06.29.6.0 MiB409
Jegyzőkönyv 2017.05.25.3.2 MiB419
Jegyzőkönyv 2017 02 02 Soros, Nyílt4.6 MiB469