2017_testuleti_jegyzokonyv

NameSizeHits
NameSizeHits
Jegyzőkönyv 2017.02.23.1.0 MiB392
Jegyzőkönyv 2017.03.07.412.2 KiB393
Jegyzőkönyv 2017.06.15.161.7 KiB382
Jegyzőkönyv 2017.08.24 Közmeghallgatás657.3 KiB371
Jegyzőkönyv 2017.08.25 Közmeghallgatás774.0 KiB393
Jegyzőkönyv 2017 02 201.3 MiB368
Jegyzőkönyv 2017.05.25.3.2 MiB447
Jegyzőkönyv 2017.06.01.210.2 KiB394
Jegyzőkönyv 2017.06.29.6.0 MiB435
Jegyzőkönyv 2017.10.26.694.9 KiB376
Jegyzőkönyv 2017 02 02 Soros, Nyílt4.6 MiB495
Jegyzőkönyv 2017 04 27.3.4 MiB403
Jegyzőkönyv 2017.08.10.5.2 MiB360
Jegyzőkönyv 2017.09.21.1.1 MiB369