2017_testuleti_jegyzokonyv

NameSizeHits
NameSizeHits
Jegyzőkönyv 2017.02.23.1.0 MiB277
Jegyzőkönyv 2017.03.07.412.2 KiB276
Jegyzőkönyv 2017.06.15.161.7 KiB271
Jegyzőkönyv 2017.08.24 Közmeghallgatás657.3 KiB256
Jegyzőkönyv 2017.08.25 Közmeghallgatás774.0 KiB278
Jegyzőkönyv 2017 02 201.3 MiB247
Jegyzőkönyv 2017.05.25.3.2 MiB329
Jegyzőkönyv 2017.06.01.210.2 KiB279
Jegyzőkönyv 2017.06.29.6.0 MiB312
Jegyzőkönyv 2017.10.26.694.9 KiB260
Jegyzőkönyv 2017 02 02 Soros, Nyílt4.6 MiB385
Jegyzőkönyv 2017 04 27.3.4 MiB288
Jegyzőkönyv 2017.08.10.5.2 MiB249
Jegyzőkönyv 2017.09.21.1.1 MiB256