2017_testuleti_jegyzokonyv

NameSizeHits
NameSizeHits
Jegyzőkönyv 2017.02.23.1.0 MiB321
Jegyzőkönyv 2017.03.07.412.2 KiB320
Jegyzőkönyv 2017.06.15.161.7 KiB317
Jegyzőkönyv 2017.08.24 Közmeghallgatás657.3 KiB300
Jegyzőkönyv 2017.08.25 Közmeghallgatás774.0 KiB323
Jegyzőkönyv 2017 02 201.3 MiB292
Jegyzőkönyv 2017.05.25.3.2 MiB372
Jegyzőkönyv 2017.06.01.210.2 KiB323
Jegyzőkönyv 2017.06.29.6.0 MiB359
Jegyzőkönyv 2017.10.26.694.9 KiB308
Jegyzőkönyv 2017 02 02 Soros, Nyílt4.6 MiB423
Jegyzőkönyv 2017 04 27.3.4 MiB329
Jegyzőkönyv 2017.08.10.5.2 MiB289
Jegyzőkönyv 2017.09.21.1.1 MiB299