2017_testuleti_jegyzokonyv

NameSizeHits
NameSizeHits
Jegyzőkönyv 2017.06.15.161.7 KiB271
Jegyzőkönyv 2017.06.01.210.2 KiB279
Jegyzőkönyv 2017.03.07.412.2 KiB277
Jegyzőkönyv 2017.08.24 Közmeghallgatás657.3 KiB257
Jegyzőkönyv 2017.10.26.694.9 KiB261
Jegyzőkönyv 2017.08.25 Közmeghallgatás774.0 KiB279
Jegyzőkönyv 2017.02.23.1.0 MiB278
Jegyzőkönyv 2017.09.21.1.1 MiB256
Jegyzőkönyv 2017 02 201.3 MiB248
Jegyzőkönyv 2017.05.25.3.2 MiB330
Jegyzőkönyv 2017 04 27.3.4 MiB288
Jegyzőkönyv 2017 02 02 Soros, Nyílt4.6 MiB386
Jegyzőkönyv 2017.08.10.5.2 MiB250
Jegyzőkönyv 2017.06.29.6.0 MiB313