2017_testuleti_jegyzokonyv

NameSizeHits
NameSizeHits
Jegyzőkönyv 2017.06.15.161.7 KiB384
Jegyzőkönyv 2017.06.01.210.2 KiB400
Jegyzőkönyv 2017.03.07.412.2 KiB396
Jegyzőkönyv 2017.08.24 Közmeghallgatás657.3 KiB382
Jegyzőkönyv 2017.10.26.694.9 KiB376
Jegyzőkönyv 2017.08.25 Közmeghallgatás774.0 KiB394
Jegyzőkönyv 2017.02.23.1.0 MiB393
Jegyzőkönyv 2017.09.21.1.1 MiB372
Jegyzőkönyv 2017 02 201.3 MiB368
Jegyzőkönyv 2017.05.25.3.2 MiB449
Jegyzőkönyv 2017 04 27.3.4 MiB406
Jegyzőkönyv 2017 02 02 Soros, Nyílt4.6 MiB504
Jegyzőkönyv 2017.08.10.5.2 MiB365
Jegyzőkönyv 2017.06.29.6.0 MiB438