2017_testuleti_jegyzokonyv

NameSizeHits
NameSizeHits
Jegyzőkönyv 2017.09.21.1.1 MiB324
Jegyzőkönyv 2017.08.10.5.2 MiB314
Jegyzőkönyv 2017 04 27.3.4 MiB352
Jegyzőkönyv 2017 02 02 Soros, Nyílt4.6 MiB450
Jegyzőkönyv 2017.10.26.694.9 KiB332
Jegyzőkönyv 2017.06.29.6.0 MiB387
Jegyzőkönyv 2017.06.01.210.2 KiB347
Jegyzőkönyv 2017.05.25.3.2 MiB396
Jegyzőkönyv 2017 02 201.3 MiB317
Jegyzőkönyv 2017.08.25 Közmeghallgatás774.0 KiB346
Jegyzőkönyv 2017.08.24 Közmeghallgatás657.3 KiB325
Jegyzőkönyv 2017.06.15.161.7 KiB342
Jegyzőkönyv 2017.03.07.412.2 KiB346
Jegyzőkönyv 2017.02.23.1.0 MiB348