2017_testuleti_jegyzokonyv

NameSizeHits
NameSizeHits
Jegyzőkönyv 2017.06.29.6.0 MiB427
Jegyzőkönyv 2017.08.10.5.2 MiB349
Jegyzőkönyv 2017 02 02 Soros, Nyílt4.6 MiB486
Jegyzőkönyv 2017 04 27.3.4 MiB394
Jegyzőkönyv 2017.05.25.3.2 MiB437
Jegyzőkönyv 2017 02 201.3 MiB358
Jegyzőkönyv 2017.09.21.1.1 MiB361
Jegyzőkönyv 2017.02.23.1.0 MiB383
Jegyzőkönyv 2017.08.25 Közmeghallgatás774.0 KiB385
Jegyzőkönyv 2017.10.26.694.9 KiB368
Jegyzőkönyv 2017.08.24 Közmeghallgatás657.3 KiB360
Jegyzőkönyv 2017.03.07.412.2 KiB381
Jegyzőkönyv 2017.06.01.210.2 KiB382
Jegyzőkönyv 2017.06.15.161.7 KiB373